RECENT WORK

RDGLDGRN / 10.20.19

RDGLDGRN / 10.20.19

December 8, 2019

RDGLDGRN / Houston, TX at House of Blues Bronze Peacock / 10.20.19

RDGLDGRN / 10.19.19

RDGLDGRN / 10.19.19

December 8, 2019

RDGLDGRN / Austin, TX at Stubb’s Indoors / 10.19.19

RDGLDGRN / 10.18.19

RDGLDGRN / 10.18.19

December 8, 2019

RDGLDGRN / Corpus Christi, TX at House of Rock / 10.18.19

RDGLDGRN / 10.17.19

RDGLDGRN / 10.17.19

December 8, 2019

RDGLDGRN / Dallas, TX at Gas Monkey Bar and Grill / 10.17.19

X Ambassadors / 10.15.19

X Ambassadors / 10.15.19

December 2, 2019

X Ambassadors / Dallas, TX at House of Blues / Shot for Heart Eyes Magazine / 10.15.19

Bear Hands / 10.15.19

Bear Hands / 10.15.19

December 2, 2019

Bear Hands / Dallas, TX at House of Blues / Shot for Heart Eyes Magazine / 10.15.19